Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), společností:
  LaCrema.bio s.r.o.
  Sídlo: Beníškové 1285/9, 150 00 Praha 5, Česká republika
  IČ: 06980635
  DIČ: CZ06980635
  zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 292485
  email: info@lacrema.bio
  email pro potřeby reklamací: reklamace@lacrema.bio
  telefon: +420 730 517 676
  internetový obchod: www.lacrema.bio

  (dále jen “prodávající”)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost, a tedy jako spotřebitel ve smyslu občanského zákoníku (dále jen “kupující” a “kupní smlouva”) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.lacrema.bio (dále je “internetový obchod”).
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je kupující právnická osoba, nebo kdy kupující jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, ani se obchodní podmínky nevztahují na smlouvy s podnikateli ve smyslu občanského zákoníku.

 3. Ustanovení obchodních podmínek včetně reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a pojem kupní smlouva v sobě zahrnuje i obchodní podmínky nebo jejich příslušnou část.

 4. Obchodní podmínky upravují také práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího na adrese www.lacrema.bio (dále jen “webová stránka”).

 5. Tyto obchodní podmínky i kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat take v kupní smlouvě, přičemž taková odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.